پرپوزال رابطه آگاهی فراشناختی با سلامت روان در بین دانشجویان

پرپوزال رابطه آگاهی فراشناختی با سلامت روان در بین دانشجویان

پرپوزال رابطه آگاهی فراشناختی با سلامت روان در بین دانشجویان

سلامت روان یکی از عوامل مهم در کارآیی تحصیلی و شغلی دانشجویان است که تحت تأثیر عوامل زیادی قرار دارد. بهداشت روانی به دو صورت فقدان بیماری روانی و احساس رضایتمندی از زندگی، مورد توجه بسیاری از متخصصین و کارشناسان حوزه سلامت بوده است و حالتی ذهنی است که خالی از نشانه های اضطراب و محرک های تنش زای زندگی می باشد. این پروپوزال شامل موارد زیر می باشد: بیان مسئله اهداف پژوهش فرضیه های پژوهش تعریف مفاهیم و اصلاحات: پیشینه تحقیق: روش تحقيق جامعه و نمونه آماري: ابزار گرآوری اطلاعات پرسشنامه سلامت روان: پرسشنامه آگاهی فراشناختی ولز: روایی و پایایی روش گردآوری اطلاعات: روش تجزیه و تحلیل این فایل در فرمت word و در ۱۰ صفحه ارائه شده است.