الکترولومینانس و خواص الکتریکی OLED های سفید با اندازه گیری های dc و ac

الکترولومینانس و خواص الکتریکی OLED های سفید با اندازه گیری های dc و ac

الکترولومینانس و خواص الکتریکی OLED های سفید با اندازه گیری های dc و ac

لومینسانس فرایند نشر نور از حالت های برانگیخته الکترونی است. بسته به اینکه برانگیختگی توسط چه منبع انرژی صورت گرفته باشد، لومینسانس انواع مختلف دارد. الکترولومینانس بازترکیب ناگهانی الکترون و حفره در جامداتی مثل ترکیبات نیمه هادی و عایق است که منجر به عبور جریان ناگهانی شده، شکست دی الکتریک (Dielectric Breakdown)نامیده شده که در نتیجه اعمال میادین الکتریکی بالا حاصل می شود. در الکترولومینسانس، فرآیند شکست دی الکتریک منتهی به نشر نور از جامد می گردد. تعداد صفحات تحقیق ۸ صفحه می باشد. این تحقیق در واقع ترجمه مقاله Electroluminescence and electrical properties of White-OLEDs studied by dc and ac measurements است که در سال ۲۰۱۵ به صورت کنفرانس ارایه شده است و مناسب برای

شبیه سازی یک سیستم فازی در محیط متلب به منظور پیشگویی سری زمانی بی نظمی مکی گلاس

شبیه سازی یک سیستم فازی در محیط متلب به منظور پیشگویی سری زمانی بی نظمی مکی گلاس

شبیه سازی یک سیستم فازی در محیط متلب به منظور پیشگویی سری زمانی بی نظمی مکی گلاس

به آمار جمع آوری شده مربوط به متغیری كه قرار است پیش‌بینی شود و در دوره‌های زمانی گذشته موجود است، اصطلاحا سری زمانی گفته می‌شود. پیش گویی سری های زمانی یک مساله‌ی کاربردی مهم است. کاربردهای سری زمانی را می توان در حوزه های اقتصاد،تجارت، کنترل موجودی و تولید، پیش بینی هوا، پردازش سیگنال، کنترل و سایر زمینه ها پیدا نمود. سری زمانی بی نظم مکی گلاس به ازای مقادیر تاخیر بالا از خود رفتاری آشوبناک نشان می دهد. یعنی فوق العاده به شرایط اولیه حساس است و کوچکترین انحراف در شرایظ اولیه منجر به یک انحراف بزرگ در خروجی می گردد. این پروژه یکی از تمرینات کتاب سیستم های فازی ترجمه دکتر تشنه لب است که مرجع اصلی درس کنترل فازی محسوب می گردد.