تحقیق در رابطه با مدیریت منابع وابسته به تراکم پایانه در شبکه‌های ناهمگن شناختی

تحقیق در رابطه با مدیریت منابع وابسته به تراکم پایانه در شبکه‌های ناهمگن شناختی

تحقیق در رابطه با مدیریت منابع وابسته به تراکم پایانه در شبکه‌های ناهمگن شناختی

اخیراً با توسعه­ فناوری‌های دسترسی رادیویی و کاربرد اینترنت همراه، تقاضا برای خدمات اطلاعاتی با سرعت بالا، افزایش یافته است. بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد از ترافیک تلفن همراه در خانه یا محل کار بوجود آمده‌ است. بنابراین، شبکه­ های مرسوم با چالش افزایش ظرفیت ترافیک خانگی مواجه می‌شوند. استفاده از فمتوسل به عنوان یک فناوری امیدبخش برای خروج ترافیک از ماکروسل­های اولیه و بهبود کیفیت سرویس (QoS) کاربران داخلی محسوب می­شود. (فناوری) رادیویی شناختی یک فناوری است که به کاربران اجازه می‌دهد تا محیط بی‌سیم را درک کنند و به دنبال طیف جایگزین برای دسترسی به آن باشند. در شبکه‌های ناهمگن، فمتوسل­ها می‌توانند با استفاده از رادیوی شناختی از طیف شبکه­ ی اولیه برای بهبود بهره­ وری طیف استفاده نمایند. در یک شبکه ­ی فمتوسل متراکم، اگر طرح مدیریت منابع فرکانس زمانی موثر

اثرات طولانی مدت رفتار افراد بر کاهش وزن

اثرات طولانی مدت رفتار افراد بر کاهش وزن

اثرات طولانی مدت رفتار افراد بر کاهش وزن

این تحقیق به بررسی اثرات بلند مدت محیط­ های غذایی اجتماعی بر روی مدیریت وزن رفتاری در شاخص توده بدنی ( (BMI میپردازد. نمونه شامل ۹۸۸۷۱ نفر مرد و ۱۵۳۸۵ زن شرکت کننده در برنامه مدیریت وزن، و همچنین ۴۶۱۳۰۲ و ۳۷۱۹۲ نفر مرد و زن برای کنترل نمونه­ ها بود. ما محیط­ های غذایی محلی را با شمارش تعداد سوپرمارکت‌ها، فروشگاه­ها، و فست فودها به شعاع یک مایلی در اطراف خانه­ هر فرد بررسی کردیم. از مدل‌های رگرسیون تفاضلی بین فرد و تقویم زمانی­ برای تخمین استفاده کردیم. تاثیرات ایجاد شده در طول زمان توسط ویژگی‌های محیطی غذای محلی در زیر مجموعه­ جمعیتی فوق مشخص شده است. شواهد کمی مبنی بر تاثیرات بلند مدت برنامه مدیریت وزن بسته به تفاوت محیط غذایی محلی وجود دارد.