مجموعه پروژه های زبان برنامه نویسی پاسکال

مجموعه پروژه های زبان برنامه نویسی پاسکال

مجموعه پروژه های زبان برنامه نویسی پاسکال

شرح مختصر : این فایل شامل سورس بیش از ۳۰ پروژه برنامه نویسی به زبان پاسکال میباشد که امیدواریم مورد توجه کاربران پروژه دات کام قرار گیرد. فهرست : انتقال عدد از مبناي ۲ به ۱۰ انتقال عدد از مبناي ۱۰ به مبناي ۲ بانکداري ضرب دو ماتريس در هم ترانهاده يک ماتريس تعويض قطر اصلي و فرعي ماتريس ۵ در ۵ تعيين بشترين تکرار ۰ تا ۹ در يک آرايه ۲۰ عضوي تعيين تعداد اعداد اول و فيبوناچي تعيين مينيموم هر سطر و ستون ماتريس ۵ در مثل خيام پاسکال دريافت n عدد و مشخص نمودن تعداد اعداد عضو سري فيبوناچي دريافت اطلاعات ۱۰۰ دانشجو – ليست مشروطين – منظم نمودن اطلاعات قبول شد آن