محاسبه تنش، کرنش و تخریب کامپوزیت ها با استفاده از نرم افزار MATLAB

محاسبه تنش، کرنش و تخریب کامپوزیت ها با استفاده از نرم افزار MATLAB

محاسبه تنش، کرنش و تخریب کامپوزیت ها با استفاده از نرم افزار MATLAB

این پروژه جهت محاسبه تنش و کرنش و همچنین تحلیل تخریب در کامپوزیت‌های پلیمری لایه ای در نرم‌افزار MATLAB نوشته شده است. جهت کد نویسی از تئوری کلاسیک صفحات کامپوزیتی استفاده شده است. ابتدا خواص ماده، ترتیب لایه چینی، تعداد لایه‌ها، زاویه لایه‌ها و ضخامت هر لایه به‌عنوان ورودی وارد می‌شود. سپس ماتریس‌های B ،A و D محاسبه می‌گردند. بارگذاری روی لایه چینی می‌تواند دارای ۳ مولفه نیرو و ۳ مولفه تنش باشد که به‌عنوان ورودی وارد می‌شود. با توجه به بارگذاری وارد شده، در ابتدا کرنش‌های لایه ای (Laminate) در جهات بارگذاری محاسبه می‌شوند. کرنش در هر لایه با استفاده از کرنش کلی و انحنا به دست می‌آید. با یک دوران، کرنش در هر لایه از جهات فرعی به جهات اصلی (مادی) انتقال داده می‌شود. با استفاده از روابط تنش و کرنش، تنش‌ها در هر لایه محاسبه

تحلیل قوسی از دایره با تکیه گاه های گیردار با استفاده از نرم افزار MATLAB

تحلیل قوسی از دایره با تکیه گاه های گیردار با استفاده از نرم افزار MATLAB

تحلیل قوسی از دایره با تکیه گاه های گیردار با استفاده از نرم افزار MATLAB

از آنجا كه بسياري از سازه ها داراي اعضاي منحني گونه هستند، براي تحليل ماتريسي آنها نياز به محاسبه ماتريس سختي عضو منحني گونه و نيروهاي گيرداري آن مي باشد. اين پروژه براي محاسبه ماتريس سختي و نيروهاي گيرداري تعميم يافته ناشي از بارگذاري هاي گوناگون وارد بر قوس دايره اي كاربرد دارد. بعد از محاسبه ماتريس سختي و نيروهاي گيرداري با تركيب آنها با ماتريس سختي و نيروهاي گيرداري اعضاي مستقيم قاب مي توان آن را تحليل ماتريسي نمود. در اين برنامه هم زمان از دو روش نرمي و سختي تحليل ماتريسي و اصل جمع آثار قوا استفاده شده است… پروژه تحلیل قوسی از دایره با تکیه گاه های گیردار با استفاده از نرم افزار MATLAB،

طراحی و ساخت دستگاه ثبت کننده سیگنال الکترومایوگرام دو کانال

طراحی و ساخت دستگاه ثبت کننده سیگنال الکترومایوگرام دو کانال

طراحی و ساخت دستگاه ثبت کننده سیگنال الکترومایوگرام دو کانال

هدف از این پروژه ساخت آمپلی فایر دو کاناله EMG و مدلسازی فعالیت ایزومتریک ساعد و به دست آوردن رابطه کیفی بین نیروی وارد بر کف دست و دامنه EMG دو عضله دو سر و سه سر بازو و میزان نیروی متوسط ایجاد شده در آنها می باشد. سیگنال EMG دو عضله به وسیله کارت صوتی به کامپیوتر داده شده و از نرم افزار MATLAB برای نمایش و پردازش داده ها استفاده می شود. سپس با اضافه کردن وزنه ها در کف دست و مطالعه EMG دو عضله و انتگرال قدر مطلق آنها روابط مطرح شده در قسمت بالا را به دست می آوریم. در بخش مدل سازی، پس از ساده سازی به مدل سازی ماهیچه دو سر بازو می رسیم که برای ثبت پاسخ ان از سنسوری که خودمان طراحی نمودیم استفاده کرده و پاسخ این سنسور

طراحی و تحلیل ساختمان سوله صنعتی با استفاده از نرم افزار MATLAB

طراحی و تحلیل ساختمان سوله صنعتی با استفاده از نرم افزار MATLAB

طراحی و تحلیل ساختمان سوله صنعتی با استفاده از نرم افزار MATLAB

اين ساختمان صنعتي داراي دو دهانه هشتی شكل به عرض ۲۰ متر مي باشد. ارتفاع ستون هاي كناري ۶ متر و ارتفاع تاج هاي آن نسبت به تراز روي پي ۷٫۵ متر مي باشد. اين ساختمان در جهت طولي داراي ۱۱ قاب مي باشد كه فاصله اين قاب ها از هم ۶ متر است. سازه سوله برای جلوگیری از توسعه تنش­ های حرارتی در دهانه هاي اول و آخر داراي بادبند ديوار و بادبند سقف مي باشد. كليه ستون هاي آن براي كمانش حول محور ضعيف خود داراي تكيه گاه جانبي مي باشند. فاصله این تكيه گاه ها از تراز روي پي ۴٫۳ متر مي باشد. این ساختمان صنعتی همچنین دارای دو دستگاه جرثقیل به ظرفیت اسمی ۵ تن می ­باشد که در هر دو دهانه نصب می شود. برای تحلیل قاب­ های عرضی و