تحقیق تجزيه و تحليل swot

تحقیق تجزيه و تحليل swot

تحقیق تجزيه و تحليل swot

دانلود فایل تجزيه و تحليل swot در ۳۵ صفحه با فرمت WORD براي بررسي و تحليل منتقدانه وضعيت موجود در صنعت روغن نباتي و ارائه راه حل مناسب ، آن را در قالب يك فرايند حل مسئله Problem solving process بررسي و درگامهاي بعدي بر مبناي يك برنامه ريزي استراتژيك تجزيه و تحليل مينمائيم . فرايند حل مسئله در قالب ۹ قدم و بصورت نمودار می باشد.

فایل كارگاه تزئينات چيني, بلور و كاشي

فایل كارگاه تزئينات چيني, بلور و كاشي

فایل كارگاه تزئينات چيني, بلور و كاشي

دانلود فایل كارگاه تزئينات چيني, بلور و كاشي ۱۵ صفحه با فرمت WORD -هدف پروژه : هدف از ايجاد اين كارگاه سود آوري و تامين نياز جامعه شهر و كمك به اشتغال زايي در سطح روستا مي باشد اين كارگاه داراي سه زمينه فعاليت يعني تزئين چيني , بلور و كاشي مي باشد ظرفيت تبديل چيني سفيد به چيني آماده به مصرف براي اين كارگاه ۴۰ تا ۵۰ هزار قطعه و براي بلور ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار قطعه و براي كاشي ۶۰ تا ۷۰ هزار قطعه در سال مي باشد كه اين ظرفيت بايد در ۳ شيفت كاري توليد شود اين كارگاه جمعاً ۱۲ نفر را مشغول بكار دارد كه از اين جمعيت ۴ نفر را به عنوان مدير عامل , مدير

فایل شركت توليدي كاشي تكسرام (سهامي عام )

فایل شركت توليدي كاشي تكسرام (سهامي عام )

فایل شركت توليدي كاشي تكسرام  (سهامي عام )

دانلود فایل شركت توليدي كاشي تكسرام (سهامي عام ) ۱۳ صفحه با فرمت WORD هدف پروژه هدف از ايجاد اين شركت سود آوري و تامين نياز جامعه شهر و كمك به اشتغال زايي در سطح روستا مي باشد اين شركت داراي سه زمينه فعاليت يعني تزئين چيني , بلور و كاشي مي باشد ظرفيت تبديل پودر به كاشي آماده به مصرف براي اين شركت حدود دو ميليون مترمربع در سال