دانلود کتاب گنج العرش

دانلود کتاب گنج العرش

دانلود کتاب گنج العرش

فهرست مطالب کتاب: دانستن اینکه در جایی دفینه هست یا نه ابطال سحر اظهار دفاین احضار آئینه گشایش رزق و کار گشایش بخت دختران باب زن خواستن باب احضار آدمی از راه دور باب تفریق و جدایی باب زبان بندی بستن زن و دختر باب وحشت و ترس باب زحمت و مرض باب احضار آئینه من باب احضار جن و سئوال کردن از او درباره گمشده یا دزدیده یا دفینه و کلا مطالب مجهول من باب اینکه کسی دختری را بخواهد و

دانلود کتاب کنزالحسینی

دانلود کتاب کنزالحسینی

دانلود کتاب کنزالحسینی

فهرست مطالب کتاب: انواع ادعیه و دعاهای حاجات گوناگون موکلان اسماء باریتعالی و عدد ابجد آنها دائره حروف مع موکلان (حضرت اسرافیل، حضرت جبرئیل، حضرت عزرائیل، حضرت میکائیل) ترکیب منسوبات عناصر نسبت به حروف تهجهی (آتشی، خاکی، بادی، آبی) مجموعه حروف آتشی و خاکی و بادی و آبی و اسماء موکلان حروف اسماء الحسنی و معانی آن و اعداد آن و موکل هر یک از اسماء الهی و عنصر مربوط به آن اسماء الحسنی (مثال: الجامع = فراهم کننده، عدد آن ۱۱۴ ،و مشتری، موکل آن = یا کلکائیل لومائیل، عنصر = خاکی) جهت گشایش رزق و عمل آن با اسماء الحسنی و… شرح اسماء جلالی که اسماء هیبت اند (و این اسماء برای بغض و عداوت و

دانلودکتاب مجربات غزالی

دانلودکتاب مجربات غزالی

دانلودکتاب مجربات غزالی

کتاب مجربات غزالی شامل مباحث زیر است: محبت بیقرار کردن محبوب احضار غایب از راه دور آگاهی از احوال شخص غایب برآورده شدن حاجات نابودی دشمن جهت وزیدن باد ضرر نرسیدن از آهن داغ رونق کسب و کار عزل ظالم دفع گریه کودک ارسال هاتف پیدا شدن اموال گم شده مراجعه دزد پیدا شدن دزد درمان چشم درمان ورم درمان جنون درمان صرع طلب فرزند زبان بندی باطل

کتاب کله سر شیخ بهایی

کتاب کله سر شیخ بهایی

کتاب کله سر شیخ بهایی

کتاب علوم غریبه کله سر شیخ بهایی در باب ادعیه و طلسمات و عزیمت علوم غریبه ۵ بخش دارد کیمیا ، لیمیا ، هیمیا ، سیمیا ، ریمیا کیمیا: کوشش در دگرش (تبدیل) کانی‌ها و فلزات، علم اکسیر لیمیا: تبدیل قوای فاعل به مفعول یا بالعکس، علم طلسمات هیمیا: احوال ستارگان و حیوانات مرتبط با آنها، علم تسخیرات سیمیا: راز و رمز اعداد دیدن و تصرف موجودات تخیلی، علم خیالات ریمیا: تردستی یا علم شعبدات کتاب

کلیات اساطیر آصف بن برخیا

کلیات اساطیر آصف بن برخیا

کلیات اساطیر آصف بن برخیا

فهرست مطالب کتاب: درباب طلسمات درباب احضاریات درباب اسم اعظم درباب تسخیر جن، اجنه و ارواح خواص حروف و اعداد علم اوفاق و اعداد و اوراد مجربه علوم غریبه مجربه دربیان احکام حالات قمر در منازل محبت بین زوجین و طلسم قاعده در رفتار مربع چهار در چهار اعداد ادعیه جهت تب و درمان آن خواص خاتم و نقش حضرت سلیمان خواص و فواید هفت سلام که هر کس در زمان شرف شمس و در ساعات مسعود نویسد فایده و خواص سوره چهل قل و نقش بندی آن در مربع چهار در چهار و ساعت سعد آن دوایر حروف جهت عزت و دولت و مقبول ماندن و فاتح شدن و صلح و آشتی و امن بودن و شفای مریض و محافظت و قضای حاجات و طلب علم و دانش و مهر و محبت و…

طلسمات طم طم هندی

طلسمات طم طم هندی

طلسمات طم طم هندی

کتاب طلسمات طمطم هندی یکی از کتابهای نایاب و قدیمی طلسمات و دعانویسی و علوم غریبه میباشد . نویسنده کتاب طلسمات طمطم هندی دوالیس اسکندرانی میباشد . کتاب طلسمات و دعانویسی طم طم هندی در زمینه علم طلسم و تسخیر روحانیات و عزائم جنیان میباشد. این کتاب یکی از بهترین کتابهای قدیمی و خطی اصلی در زمینه طلسمات و دعانویسی و علوم غریبه میباشد . قویترین کتاب در زمینه طلسمات و احضارات محبت,تسخیر روحانیات و عزائم جنیان, زبان بندی, بخت گشایی فوری, محبت فوری و قوی, طلسمات مال و ثروت.اکثر دعا نویسان مجرب از این کتاب استفاده میکنند و همیشه جواب مطلوب میگیرند. این نسخه نسبت به نسخه های موجود در وب با کیفیت تر و بسیار خوانا میباشد. کتاب طلسمات طمطم هندی در قالب ۲۴۱ صفحه با کیفیت بالا و با فرمت پی

دانلود کتاب مجربات هاشمی

دانلود کتاب مجربات هاشمی

دانلود کتاب مجربات هاشمی

کتاب دعای مجربات هاشمی کتاب مجربات هاشمی (خزینه الفواید فی احسن المقاصد) تالیف حضرت مولانا مولوی هدایت اله صاحب در باب علوم غریبه و خواص سوره های قرآن خدمت شما عزیزان معرفی میشود. فهرست مطالب: کیفیت بسم الله و فضیلت آن فضیلت سوره یس و توحید فواید اسماء الهی و خواص اسماء الحسنی رفع اندوه و درمان امراض خواص ابجد و دعای محبت فواید اسماء اصحاب کهف معرفت رجال الغیب در اسباب