بیماری صرع: علت‌ها،علایم و درمان

بیماری صرع: علت‌ها،علایم و درمان

بیماری صرع: علت‌ها،علایم و درمان

مقدمه بیماری صرع با شیوع پنج درصدی درمیان ایرانیان از شایع‌ترین بیماری‌های عصبی است. صرع یکی از بیماری‌های شایع در ایران بوده و دارای عوارض زیادی است. براساس نتایج یک مطالعه‌ی فراتحلیل میزان شیوع کلی صرع در ایران درحدود پنج درصد است. این میزان در مطالعاتی که در مرکز کشور انجام شده بود، شش درصد، در شمال کشور یک درصد و در شرق کشور چهار درصد بوده است. مهم‌ترین عوامل خطرساز بیماری صرع در ایران بیماری‌های جسمی، بیماری‌های روانی و وراثت هستند. این آمار نسبت به آمار کشورهای دیگر بالاتر است. در کل جهان ۶۰ میلیون فرد مبتلا به صرع وجود دارد. تشنج‌های صرعی ممکن است