تحلیل تنش صفحه ای در یک صفحه سوراخ دار با استفاده از نرم افزار ABAQUS

تحلیل تنش صفحه ای در یک صفحه سوراخ دار با استفاده از نرم افزار ABAQUS

تحلیل تنش صفحه ای در یک صفحه سوراخ دار با استفاده از نرم افزار ABAQUS

جزوه آموزش تحلیل تنش صفحه ای در یک صفحه سوراخ دار با استفاده از نرم افزار ABAQUS، یک جزوه آموزشی مفید و کاربردی از آموزش مبحث تحلیل تنش صفحه ای در نرم افزار تحلیلی آباکوس است. این جزوه مشتمل بر ۱۰۱ صفحه، بخش اول به زبان فارسی و بخش دوم به زبان انگلیسی، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، گردآوری شده است. از آنجائی که مسئله متقارن می باشد، در نتیجه ۱/۴ جسم مدلسازی و تحت بارگذاری قرار می گیرد… جهت خرید جزوه آموزش تحلیل تنش صفحه ای در یک صفحه سوراخ دار با استفاده از نرم افزار ABAQUS به مبلغ فقط ۴۰۰۰ تومان و دانلود آن بر لینک پرداخت

تحلیل اجزاء محدود یک قاب دو بعدی با استفاده از نرم افزار ABAQUS

تحلیل اجزاء محدود یک قاب دو بعدی با استفاده از نرم افزار ABAQUS

تحلیل اجزاء محدود یک قاب دو بعدی با استفاده از نرم افزار ABAQUS

هدف از جزوه آموزشی این است که قاب دو بعدی زیر به صورت کامل به روش اجزاء محدود در برنامه آباکوس مدل سازی و تحلیل شده و نتیجه حاصل از تغییر مکان تکیه گاه C را در روش دستی و نرم افزار با هم مقایسه نماییم. جزوه آموزش تحلیل اجزاء محدود یک قاب دو بعدی با استفاده از نرم افزار ABAQUS، مشتمل بر ۲۴ صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است: مرحله پیش پردازش مدل ساخت هندسه مدل تعریف مشخصات مصالح مونتاژ مدل تعریف مراحل تحلیل تعریف بارگذاري و شرایط تکیه گاهی

مقدمه ای بر تحلیل اجزاء محدود با استفاده از نرم افزارهای MATLAB & ABAQUS

مقدمه ای بر تحلیل اجزاء محدود با استفاده از نرم افزارهای MATLAB & ABAQUS

مقدمه ای بر تحلیل اجزاء محدود با استفاده از نرم افزارهای MATLAB & ABAQUS

کتاب مقدمه ای بر تحلیل اجزاء محدود با استفاده از نرم افزارهای MATLAB & ABAQUS، یکی از کتاب های مفید و کاربردی در زمینه تحلیل اجزاء محدود با استفاده از دو نرم افزار معروف متلب و آباکوس می باشد. این کتاب مشتمل بر ۱۱ فصل، ۴۸۷ صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر، روابط مهم ریاضی و فرمول های مهم اجزاء محدود، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است: Chapter 1: Introduction Prologue Finite Element Analysis and the User Aim of the Book Book Organization Chapter 2: Bar Element Introduction One-Dimensional Truss Element Global Stiffness Matrix Assembly