آموزش مقدماتی تا پیشرفته نرم افزار AutoCAD

آموزش مقدماتی تا پیشرفته نرم افزار AutoCAD

آموزش مقدماتی تا پیشرفته نرم افزار AutoCAD

مجموعه ۲ جلد کامل کتاب آموزش مقدماتی تا پیشرفته نرم افزار AutoCAD ، مشتمل بر ۲ جلد کتاب جامع، کاربردی و کم نظیر از آموزش نرم افزار اتوکد می باشد. الگوی آموزشی این کتاب ها مبتنی بر آموزش با مثال می باشد. همانطور که در فهرست مطالب کتاب ها که در قسمت پایین درج شده است، در این کتاب های آموزشی، کاربر AutoCAD با کلیه دستورات و نوار ابزارهای محیط اتوکد آشنا می شود. در ابتدای هر فصل دستورات مربوط به آن محیط توضیح داده شده است و در ادامه چندین تمرین کاربردی، به صورت گام به گام به کاربر آموزش داده می شود تا بر دستوراتی که در آن محیط فراگرفته اشراف کامل پیدا نماید. این مجموعه مشتمل بر ۲۱۳۰ صفحه،

رازهایی که هر کاربر بایستی درباره نرم افزار AutoCAD بداند

رازهایی که هر کاربر بایستی درباره نرم افزار AutoCAD بداند

رازهایی که هر کاربر بایستی درباره نرم افزار AutoCAD بداند

کتاب رازهایی که هر کاربر بایستی درباره نرم افزار AutoCAD بداند، مشتمل بر ۱۱ فصل، ۴۹۶ صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است: Chapter 1: AutoCAD Productivity Design Standards AutoCAD Best Practices Feature Review (All Releases) Chapter 2: Managing Your System Managing Files Managing AutoCAD Directories Why DOS Isn’t Dead Yet External Commands and Command Aliases Chapter 3: Customizing the AutoCAD Interface Tool Palettes (All Releases) The Customizable User Interface