کارگاه ماشین های کنترل عددی (CNC)

کارگاه ماشین های کنترل عددی (CNC)

کارگاه ماشین های کنترل عددی (CNC)

در دوره کاردانی گروه مکانیک رشته ساخت و تولید گرایش ماشین ابزار، درسی به نام کارگاه ماشین های کنترل عددی (CNC) وجود دارد که یک واحد عملی است و مدت زمان آن چهار ساعت در هفته می باشد. هدف از گنجاندن این درس در دوره کاردانی ماشین ابزار در سر فصل درس ها به قرار زیر بیان شده است: آشنایی با مفهوم ماشین های کنترل عددی تشریح قسمت های مختلف ماشین تراش یا فرز کنترل عددی بستن قطعه کار بر روی ماشین کنترل عددی سوار نمودن و صفر نمودن ابزار بر روی ماشین کنترل عددی آماده سازی ماشین بر مبنای اطلاعات داده شده به آن راه اندازی قسمت های مختلف ماشین کنترل عددی کنترل سطح