مدلینگ جنگنده اف ۲۲

مدلینگ جنگنده اف ۲۲

مدلینگ جنگنده اف 22

مدلینگ جنگنده اف ۲۲ که قابلیت استفاده در معماری و پروژه های طراحی سه بعدی را دارد. دارای جزییات ظریف. جزیییات تا حد امکان نزدیک به مدل واقعی این طرح طراحی شده است. فایل خام فاقد متریال و رنگ امیزی است و خودتان باید به دلخواه متریال پردازی کنید. نور های v ray از فایل حذف شده است. فایل با پلتفرم تری دی مکس ۲۰۱۵ در اختیار شما قرار داده شده است. بهتر است ورژن نرم افزار شما ۲۰۱۵ به بالا باشد. فرمت فایل فشرده شده زیپ است. فایل اصلی با فرمت file.max در اختیار شما قرار گرفته است. از محصول خریداری شده لذت ببرید.

مدلینگ پرتابگر scud B

مدلینگ پرتابگر scud B

مدلینگ پرتابگر scud B

مدلینگ مدلینگ پرتابگر scud B که قابلیت استفاده در معماری و پروژه های طراحی سه بعدی را دارد. دارای جزییات ظریف.جزیییات تا حد امکان نزدیک به مدل واقعی این طرح طراحی شده است. فایل با پلتفرم تری دی مکس ۲۰۱۵ در اختیار شما قرار داده شده است. بهتر است ورژن نرم افزار شما ۲۰۱۵ به بالا باشد. فرمت فایل فشرده شده زیپ است. فایل اصلی با فرمت file.max در اختیار شما قرار گرفته است.از محصول خریداری شده لذت ببرید.

مدلینگ جنگنده dassault mirage 3

مدلینگ جنگنده dassault mirage 3

مدلینگ جنگنده dassault mirage 3

مدلینگ جنگنده dassault mirage 3 که قابلیت استفاده در معماری و پروژه های طراحی سه بعدی را دارد. دارای جزییات ظریف. جزیییات تا حد امکان نزدیک به مدل واقعی این طرح طراحی شده است. فایل خام فاقد متریال و رنگ امیزی است و خودتان باید به دلخواه متریال پردازی کنید. نور های v ray از فایل حذف شده است. فایل با پلتفرم تری دی مکس ۲۰۱۵ در اختیار شما قرار داده شده است. بهتر است ورژن نرم افزار شما ۲۰۱۵ به بالا باشد. فرمت فایل فشرده شده زیپ است. فایل اصلی با فرمت file.max در اختیار شما قرار گرفته است. از محصول خریداری شده لذت ببرید.

مدلینگ جنگنده sukhoi T 50 pak fa

مدلینگ جنگنده sukhoi T 50 pak fa

مدلینگ جنگنده sukhoi T 50 pak fa

مدلینگ جنگنده sukhoi T 50 pak fa که قابلیت استفاده در معماری و پروژه های طراحی سه بعدی را دارد. دارای جزییات ظریف. جزیییات تا حد امکان نزدیک به مدل واقعی این طرح طراحی شده است. فایل خام فاقد متریال و رنگ امیزی است و خودتان باید به دلخواه متریال پردازی کنید. نور های v ray از فایل حذف شده است. فایل با پلتفرم تری دی مکس ۲۰۱۵ در اختیار شما قرار داده شده است. بهتر است ورژن نرم افزار شما ۲۰۱۵ به بالا باشد. فرمت فایل فشرده شده زیپ است. فایل اصلی با فرمت file.max در اختیار شما قرار گرفته است. از محصول خریداری شده لذت ببرید.

مدلینگ ناو هواپیمابر گرالد اف فورد

مدلینگ ناو هواپیمابر گرالد اف فورد

مدلینگ ناو هواپیمابر گرالد اف فورد

مدلینگ ناو هواپیمابر گرالد اف فورد سی وی ان ۷۸ که قابلیت استفاده در معماری و پروژه های طراحی سه بعدی را دارد. دارای جزییات ظریف.جزیییات تا حد امکان نزدیک به مدل واقعی این طرح طراحی شده است. فایل خام فاقد متریال و رنگ امیزی است و خودتان باید به دلخواه متریال پردازی کنید. نور های v ray از فایل حذف شده است. فایل با پلتفرم تری دی مکس ۲۰۱۵ در اختیار شما قرار داده شده است. بهتر است ورژن نرم افزار شما ۲۰۱۵ به بالا باشد. فرمت فایل فشرده شده زیپ است. فایل اصلی با فرمت file.max در اختیار شما قرار گرفته است. یک فایل مدل سازی شده از جنگنده اف ۲۲ بصورت رایگان در اختیار شما در پک قرار داده شده است. مدل های طراحی شده در ابعاد واقعی می باشد.از محصول