آموزش شبیه سازی بخشی از واحد فرآیندی با Hysys

آموزش شبیه سازی بخشی از واحد فرآیندی با Hysys

آموزش شبیه سازی بخشی از واحد فرآیندی با Hysys

در این دوره آموزشی قصد داریم بخش اول واحد اوره و آمونیاک بندر عسلویه را با استفاده از نرم افزار Hysys ،خدمت شما آموزش بدیم. در این آموزش تجهیزاتی همانند کمپرسور، Cooler و جداکننده Knockout drum را شبیه سازی می کنیم. مدت زمان ویدیو ۳۰ دقیقه می باشد.