Cambridge IELTS Academic 14

Cambridge IELTS Academic 14

 Cambridge IELTS Academic 14

مجموعه کتاب های IELTS Cambridge 1-14 درچهارده شماره عرضه می گردد و همان طور که از نام آن پیداست، این سری توسط یکی از معروف ترین انتشارات جهان، کمبریج، به چاپ رسیده است. تمام کتب های این مجموعه شامل راهبردهای آموزشی به روز، تمرین های اصولی و منطبق بر موقعیت های جهان واقعی است که هر یک همراه با پاسخنامه گرد آوری شده اند. کتاب کنونی، جدیدترین شماره ۱۴ از این مجموعه با ارزش برای امادگی ازمون اکادمیک است . این کتاب نیز با پیروی از سنت های پیشین این مجموعه، مقدمه ای را در کتاب برای بهره وری بیشتر از محتوا و مطالب گنجانده و نیز سیستم امتیاز دهی ازمون ایلتس را به طور کامل و دقیق

Writing Sample

Writing Sample

Writing Sample

بخش رایتینگ ازمون ایلتس اکادمیک شامل دو تسک متفاوت است که شما با داشتن منبع ارایه شده با ساختارنمونه هردو تسک اشنا شده و همچنین نظرازمون گیرنده درمورد جواب نمونه و سیستم نمره دهی به شما کمک شایانی درراستای تمرین وتقویت این مهارت میکند. فایل شامل: نمونه سوال نمونه جواب تحلیل نمره دهنده Answer sheet

Cambridge IELTS Academic 12/13

Cambridge IELTS Academic 12/13

Cambridge IELTS Academic 12/13

مجموعه کتاب های IELTS Cambridge 1-14 در چهارده شماره عرضه می گردد و همان طور که از نام آن پیداست، این سری توسط یکی از معروف ترین انتشارات جهان، کمبریج، به چاپ رسیده است. تمام کتب های این مجموعه شامل راهبردهای آموزشی به روز، تمرین های اصولی و منطبق بر موقعیت های جهان واقعی است که هر یک همراه با پاسخنامه گرد آوری شده اند. کتابهای کنونی، جدیدترین ورژن شماره ۱۲- ۱۳ از این مجموعه با ارزش است . این کتاب نیز با پیروی از سنت های پیشین این مجموعه، مقدمه ای را در کتاب برای بهره وری بیشتر از محتوا و مطالب گنجانده و نیز سیستم امتیاز دهی ازمون ایلتس را به طور کامل و دقیق مو شکافی کرده است. همچنین، لوح فشرده ای شامل مطالب اموزشی

Reading Practice Test

Reading Practice Test

Reading Practice Test

بخش ریدینگ ایلتس اکادمیک شامل ۳-۴ متن متنوع و چندین نوع تمرین متفاوت برگرفته ازکتابها ,مجلات و روزنامه ها میباشد. این فایل با ۷ متن متنوع و ۷ تمرین متفاوت به همراه کلید سوالات و Answer sheet کمک شایانی برای اشنایی شما با ساختار و سطح ازمون وخودارزیابی را دارد.