تجارب کاربردی در پیاده سازی چابکی در کسب و کارها

تجارب کاربردی در پیاده سازی چابکی در کسب و کارها


تحولات اقتصادی، محیطی و فناورانه، و عدم تلاش برای تغییر سبک مدیریت به سمت روش ها و مدل های جدید کسب و کار، کسب و کارها را به سوی ورشکستگی هدایت می کند. روش های چابک سازی با توجه به انعطاف پذیری و قدرت بالای پاسخگویی در شرایط متغیر، تعریف نیروی انسانی چند وظیفه ای و نوآور، ایجاد ساختار سازمانی قابل انعطاف و فرهنگ سازمانی نو آور، کمک شایانی به کسب و کارها در مدیریت بنگاه های اقتصادی می نماید  مقاله حاضر از مجموعه مقالات مختلف تیم مشاوره مدیریت شرکت مک کنزی تهیه شده است که از طریق تمرکز بر روی شاخص های چابک سازی، درس آموخته های متنوعی از پیاده سازی چابکی در کسب و کارها و بلاخص در زمان بحران ها داده است …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.