دانلود پاورپوینت آشنایی با روش پژوهش داده بنیاد(گراند تئوری)

مقدمه

در دهه های گذشته،تاکید بر روش شناسی کیفی،جایگزین برتری برای روش شناسیکمی شده است،در واقع پژوهشی را کیفی گویند که یافته های آن با شیوه هایی غیر از روش های صرفا آماری یا هرگونه کمی کردن محض بدست آید.

هدف از تحلیل کیفی،درک معنا و ماهیت رابطه ی بین متغیرهاست.

روش های کیفی وسیله ای برای ارزیابی حقایق سنجش ناپذیر درباره ی افراد تحت مطالعه پژوهشگران است.

یکی از مهم ترین پژوهش های کیفی،نظریه پردازی داده بنیاد است که به پژوهشگران امکان میدهد تا به جای اتکا به تئوری های موجود،خود به تدوین تئوری اقدام کنند.

 

تاریخچه

 روش تحقیق گراند تئوری توسط دو جامعه شناس به نام های بارنی جی گلیزر و آنسلم ال اشتراوس درسال ۱۹۶۷ هنگام مطالعه بر روی بیماران در حال مرگ  و در پاسخ به مشکل موجود در رشته ی جامعه شناسی مطرح گردید. 

این دو دانشمند بعدها دچار اختلافات نظری شدند،که در نتیجه ی این اختلاف،گراند تئوری کلاسیک یا گلیزری(بدون ساختار) و گراند تئوری منسوب به اشتراوس و کوربین (ساختمند) مطرح شد که در سال ۱۹۹۰ کتاب (روش پژوهش کیفی) را چاپ نمودند.

افرادی همچون جان دیویی نیز تاثیر زیادی بر این نظریه داشته اند تا طرح گراند تئوریشکل بگیرد.

و…………..

 

 فایل تهیه شده دارای مباحث زیر میباشد.

 

فهرست مطالب 

مقدمه

تاریخچه

معرفی روش پژوهش گرند تئوری

ماهیت گرند تئوری

مقولات مهم در نظریه مبنایی

اهداف تئوری زمینه ای

ویژگیهای تئوری زمینه ای

عناصر گرند تئوری

کدگذاری داده ها

انتقادات وارده به روش گرند تئوری

منابع

فایل پاورپوینت ۲۰ اسلاید

دانلود پاورپوینت آشنایی با روش تحقیق قوم نگاری

قوم نگاری چیست؟

قوم نگاري عبارتند از عمل توصيف و توضيح يك فرهنگ معين در مقطع خاصي از زمان.

فرهنگ، در اينجا به مثابه معرفتي كسب شده تعريف ميشود كه افراد براي تفسير و تعبير تجربه و انجام رفتار اجتماعي از آن استفاده ميكنند.

تحقیق قوم نگاری ابتدا در انسان شناسی مورد استفاده قرار گرفته است. در واقع شاخه ای از انسان شناسی است که هدف آن توصیف علمی فرهنگ افراد جامعه است. در تحقیقات علوم اجتماعی، جریان آماده سازی تفسیرهای علمی، فرایندها، نظام و پدیده های اجتماعی درون یک جامعه معین را قوم نگاری می گویند.

برخی عقیده دارند که تحقیق قوم نگاری بیشتر یک رویکرد است تا یک روش تحقیق، زیرا در آن از چند روش تحقیق شامل مصاحبه، مشاهده و ابزارهای مختلف اندازه گیری استفاده می شود.

تحقیق قوم نگاری در مراحل اولیه تحقیق، که اطلاعات کمتری درباره یک پدیده وجود دارد، و در موقعیت هایی که امکان استفاده از روش های دیگر تحقیق وجود ندارد، سودمند است.

 

و…………………

فایل تهیه شده دارای مباحث زیر میباشد.

 

فهرست مطالب

 

قوم نگاری چیست؟

ویژگی ها متمایز کننده تحقیق قوم نگارانه

چارچوب مفهومی برای انجام تحقیق قوم نگاری

روش هاي قونگارانه كدامند؟

مصاحبه های قوم نگارانه

نمونه هایی از مطالعات قوم نگارانه:

قدیمی ترین تحقیق قوم شناسی

مزایای پژوهش قوم نگارانه

معایب پژوهش قوم نگارانه

نکات طلایی قوم نگاری

 

فایل پاورپوینت ۳۶ اسلاید

دانلود پاورپوینت روش تحقیق فراتحلیل

مقدمه

روش تحقیق فراتحلیل يك روش پژوهشي براي پاسخگويي به سوالاتي درباره نتايج مطالعات انجام شده قبلي است ، سوالاتي كه يك مطالعه به تنهايي نمي تواند به آنها پاسخ دهد. فراتحليل، به تركيب اطلاعات مطالعات قبلي مي پردازد ، به مقايسه بين مطالعات نيز توجه مي نمايد و به كشف نتايج جديد از ميان مطالعات قبلي مي پردازد. فراتحليل مي تواند زمينه هاي جديد پژوهش يا سوالات پژوهشي جديدي معرفي نمايد و حتي ممكن است بتواند برآورد صحيحي از اندازه نمونه براي تحقيقات بعدي بوجود آورد.
 اين روش در سال ۱۹۷۶ توسط گلاس به كار گرفته شد.

«فرا تحليل» عبارت است از شكستن كل به قسمت هاي مختلف به منظورتعيين ماهيت آن می باشد
 
« فرا » به معني بالاتر و ماورا ، تغيير يافته و تبديل شده به كار مي رود كه در روش فراتحليل،هردو فعاليت انجام مي شود.

فراتحليل روشي است كه براساس آن سعي مي شود كه تفاوت هاي موجود در تحقيقات انجام شده قبلي را استنتاج نمود و در رسيدن به يك سري نتايج كلي و كاربردي از آن بهره گرفت.

فایل تهیه شده دارای مباحث زیر میباشد.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه

تعاریف

پیشینه ی فراتحلیل

ضرورت و اهميت فراتحليل

هدف فراتحلیل

مراحل اجرای روش فراتحلیل

فراتحلیل با سه روش زیر به کاربرده می شود

مزایای فراتحلیل

انتقادات وارده بر فراتحليل

منابع

فایل پاورپوینت ۱۳ اسلاید