پاورپوینت درس ۱۸ مطالعات اجتماعی هفتم (قدیمی ترین سکونتگاه های ایران) پاورپوینت آماده درس ۱۸ مطالعات هفتم (قدیمی ترین سکونتگاه های ایران)  در ۴۹ اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب […]

> View article

پاورپوینت آماده درس ۱۴ مطالعات اجتماعی هفتم (منابع آب و خاک ) پاورپوینت آماده درس ۱۴ مطالعات هفتم (منابع آب و خاک )  در ۵۵ اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با […]

> View article

پاورپوینت آماده درس ۱۵ مطالعات اجتماعی هفتم (گردشگری چیست ) پاورپوینت آماده درس ۱۵ مطالعات هفتم (گردشگری چیست )  در ۳۶ اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از […]

> View article

پاورپوینت آماده درس ۱۶ مطالعات اجتماعی هفتم (جاذبه های گردشگری ایران) پاورپوینت آماده درس ۱۶ مطالعات هفتم (جاذبه های گردشگری ایران)  در ۸۹ اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این […]

> View article

پاورپوینت آماده درس ۱۳ مطالعات اجتماعی هفتم ( جمعیت ایران ) پاورپوینت آماده درس ۱۳ مطالعات هفتم ( جمعیت ایران )  در ۳۱ اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این […]

> View article

پاورپوینت آماده درس ۱۱ مطالعات اجتماعی هفتم (تنوع زیستگاه های ایران ) پاورپوینت آماده درس ۱۱ مطالعات هفتم (تنوع زیستگاه های ایران )  در  37  اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب […]

> View article

پاورپوینت آماده درس ۱۲ مطالعات اجتماعی هفتم (حفاظت از زیستگاه های ایران ) پاورپوینت آماده درس ۱۲ مطالعات هفتم (حفاظت از زیستگاه های ایران ) در ۵۱ اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم […]

> View article

پاورپوینت آماده درس ۹ مطالعات اجتماعی هفتم ( من کجا زندگی می کنم) پاورپوینت آماده درس ۹ مطالعات هفتم ( من کجا زندگی می کنم)  در ۴۳ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل […]

> View article

پاورپوینت آماده درس ۱۰ مطالعات اجتماعی هفتم ( ایران ، خانه ما) پاورپوینت آماده درس ۱۰ مطالعات هفتم ( ایران ، خانه ما)  در ۲۹ اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با […]

> View article

پاورپوینت آماده درس ۱۲ مطالعات اجتماعی هفتم (حفاظت از زیستگاه های ایران ) پاورپوینت آماده درس ۱۲ مطالعات هفتم (حفاظت از زیستگاه های ایران ) در ۵۱ اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم […]

> View article

پاورپوینت آماده درس ۷ مطالعات اجتماعی هفتم (تولید و توزیع ) پاورپوینت آماده درس ۷ مطالعات هفتم (تولید و توزیع )  در۳۰ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این […]

> View article

پاورپوینت آماده درس ۸ مطالعات اجتماعی هفتم ( مصرف ) پاورپوینت آماده درس ۸ مطالعات هفتم ( مصرف ) در ۳۹ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از […]

> View article

پاورپوینت آماده درس ۲ مطالعات اجتماعی هفتم (من مسئول هستم) پاورپوینت آماده درس ۲ مطالعات هفتم (من مسئول هستم)  در ۱۷ اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از […]

> View article

پاورپوینت آماده درس ۱ مطالعات اجتماعی هفتم ( من حق دارم ) پاورپوینت آماده درس ۱ مطالعات هفتم ( من حق دارم )  در ۲۳ اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با […]

> View article

دانلود پاورپوینت درس سوم آمادگی دفاعی پایه نهم ( درس ۳ : انقلاب اسلامی ، تداوم نهضت عاشورا ) ویرایش ۱۴۰۰ دانلود پاورپوینت درس سوم آمادگی دفاعی پایه نهم ( درس ۳ : انقلاب اسلامی ، تداوم نهضت عاشورا ) ویرایش ۱۴۰۰   با قابلیت ویرایش و شخصی سازی ( تغییر نام دانش آموز ، معلم […]

> View article

پاورپوینت فصل پانزدهم علوم تجربی پایه هفتم ( تبادل با محیط ) پاورپوینت فصل پانزدهم علوم تجربی پایه هفتم ( تبادل با محیط ) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۱۵ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده […]

> View article

پاورپوینت فصل سیزدهم علوم تجربی پایه هفتم ( سفر غذا ) پاورپوینت فصل سیزدهم علوم تجربی پایه هفتم ( سفر غذا ) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۱۲ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری […]

> View article

پاورپوینت فصل دهم علوم تجربی پایه هفتم (گرما و بهینه سازی مصرف انرژی ) پاورپوینت فصل دهم علوم تجربی پایه هفتم (گرما و بهینه سازی مصرف انرژی ) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۲۲ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته […]

> View article

پاورپوینت فصل چهارم علوم تجربی هفتم ( مواد پیرامون ما ) پاورپوینت فصل چهارم علوم تجربی هفتم ( مواد پیرامون ما ) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۱۵ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری […]

> View article

پاورپوینت فصل دوازدهم علوم تجربی پایه هفتم (سفره سلامت ) پاورپوینت فصل دوازدهم علوم تجربی پایه هفتم (سفره سلامت ) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۱۹ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را […]

> View article