پاورپوینت فصل هشتم علوم تجربی پایه هفتم (انرژی و تبدیل های آن ) پاورپوینت فصل هشتم علوم تجربی پایه هفتم (انرژی و تبدیل های آن ) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۳۴ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب […]

> View article

پاورپوینت فصل هشتم علوم تجربی پایه هفتم (انرژی و تبدیل های آن ) پاورپوینت فصل هشتم علوم تجربی پایه هفتم (انرژی و تبدیل های آن ) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۳۴ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب […]

> View article

پاورپوینت فصل نهم علوم تجربی پایه هفتم ( منابع انرژی ) پاورپوینت فصل نهم علوم تجربی پایه هفتم ( منابع انرژی ) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۱۳ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری […]

> View article

پاورپوینت فصل هفتم علوم تجربی پایه هفتم ( سفر آب درون زمین ) پاورپوینت فصل هفتم علوم تجربی پایه هفتم ( سفر آب درون زمین ) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۲۹ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب […]

> View article

پاورپوینت فصل ششم علوم تجربی پایه هفتم ( سفر آب روی زمین ) پاورپوینت فصل ششم علوم تجربی پایه هفتم ( سفر آب روی زمین ) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۲۰ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب […]

> View article

پاورپوینت فصل پنجم علوم تجربی پایه هفتم ( از معدن تا خانه ) پاورپوینت فصل پنجم علوم تجربی پایه هفتم ( از معدن تا خانه ) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۲۳ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب […]

> View article

پاورپوینت فصل چهارم علوم تجربی هفتم ( مواد پیرامون ما ) پاورپوینت فصل چهارم علوم تجربی هفتم ( مواد پیرامون ما ) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۱۵ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری […]

> View article

پاورپوینت راه آهن اردبیل این پاورپوینت در ۲۴ اسلاید به شکل زیبا و منحصر به فرد طراحی و اسلاید بندی شده است د راین  پاورپوینت مطالبی از مسیری بی نظیر و دل نشین،مسیبر های اصلی راه اهن کشور،فایده راه آهن برای استان اردبیل،صرفه‌جویی ۵۰ تا ۷۰ درصدی خط ریلی در انرژی نسبت به ترابری جاده‌ای […]

> View article

پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی پایه هفتم (اتم ها , الفبای زندگی ) پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی پایه هفتم (اتم ها , الفبای زندگی ) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۱۷ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب […]

> View article

پاورپوینت فصل اول علوم تجربی هفتم( تجربه و تفکر ) پاورپوینت فصل اول علوم تجربی هفتم( تجربه و تفکر ) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۱۶ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را […]

> View article

پاورپوینت درس ۱۱ پیام های آسمان پایه هفتم ( نماز جماعت ) پاورپوینت درس ۱۱ پیام های آسمان پایه هفتم ( نماز جماعت ), قابل ویرایش  در ۱۸ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش […]

> View article

پاورپوینت درس ۱۲ پیام های آسمان پایه هفتم ( نشان عزت ) پاورپوینت درس ۱۲ پیام های آسمان پایه هفتم ( نشان عزت ) در ۱۸ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان […]

> View article

پاورپوینت درس ۱۰ پیام های آسمان پایه هفتم ( ستون دین ) پاورپوینت درس ۱۰ پیام های آسمان پایه هفتم ( ستون دین ), قابل ویرایش  در ۲۰ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای […]

> View article

پاورپوینت درس ۱۰ پیام های آسمان پایه هفتم ( ستون دین ) پاورپوینت درس ۱۰ پیام های آسمان پایه هفتم ( ستون دین ), قابل ویرایش  در ۲۰ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای […]

> View article

پاورپوینت درس ۱۰ پیام های آسمان پایه هفتم ( ستون دین ) پاورپوینت درس ۱۰ پیام های آسمان پایه هفتم ( ستون دین ), قابل ویرایش  در ۲۰ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای […]

> View article

دانلود پاورپوینت درس دوم آمادگی دفاعی پایه نهم ( درس ۲: تهاجم) ویرایش ۱۴۰۰ دانلود پاورپوینت درس دوم آمادگی دفاعی پایه نهم ( درس ۲: تهاجم) ویرایش ۱۴۰۰   با قابلیت ویرایش و شخصی سازی ( تغییر نام دانش آموز ، معلم و مدرسه ) به صورت حرف ه ای و زیبا برای شما تهیه […]

> View article

پاورپوینت درس ۹ پیام های آسمان پایه هفتم ( به سوی پاکی ) پاورپوینت درس ۹ پیام های آسمان هفتم ( به سوی پاکی ) قابل ویرایش در ۳۲ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش […]

> View article

پاورپوینت فصل پانزدهم علوم پایه نهم ( با هم زیستن ) پاورپوینت فصل پانزدهم علوم پایه نهم ( با هم زیستن ) این پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۲۶ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم […]

> View article

پاورپوینت فصل دوازدهم علوم تجربی پایه نهم ( دنیای گیاهان ) پاورپوینت فصل دوازدهم علوم تجربی پایه نهم ( دنیای گیاهان )  این پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۱۹ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم […]

> View article

پاورپوینت فصل سیزدهم علوم تجربی پایه نهم (جانوران بی مهره ) این پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۲۵ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب […]

> View article