پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره ۲۱ (حسابداري اجاره ها)

پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره ۲۱ (حسابداري اجاره ها)


پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره ۲۱ (حسابداري اجاره ها) شامل ۳۸ اسلاید به همراه موضوعات زیر می باشد: هدف استاندارد دامنه‌ كاربرد اجاره اجاره‌ غير قابل‌ فسخ آغاز اجاره دوره‌ اجاره حداقل‌ مبالغ‌ اجاره طبقه بندي اجاره ها سرمايه‌گذاري‌ ناخالص نرخ‌ ضمني‌ سود تضمين‌شده‌ اجاره‌ نرخ‌ فرضي‌ استقراض‌ براي‌ اجاره‌كننده نحوه انعکاس اجاره هاي سرمايه اي در ترازنامه حسابداري‌ اجاره‌ها توسط‌ اجاره‌كننده‌ درآمد مالي‌ كسب‌نشده حسابداري‌ اجاره‌ها توسط‌ اجاره‌كننده‌ مبالغ اجاره حسابداري‌ اجاره‌ها توسط‌ اجاره‌دهنده‌  مبالغ اجاره ارزش‌ باقيمانده‌ تضمين‌ شده حسابداري‌ اجاره‌ها توسط‌ اجاره‌کننده رويه استهلاک اجاره‌كننده‌ بايد در رابطه‌ با اجاره‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ موارد زير را افشا كند : نحوه برخورد با مخارج مستقيم اوليه در اجاره سرمايه اي حسابداري‌ اجاره& …